Legea196/2018 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR              SENATUL L E G E A 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor Parlamentul României adoptă prezenta lege. Legea 196/2018 Capitolul I Dispoziţii generale, definiţii Legea 196/2018 -Art.1. – (1) Prezenta lege reglementează aspectele juridice, economice şi tehnice cu privire